Lịch phát sóng SCTV4

Lịch phát sóng SCTV4 hôm nay và ngày mai: cập nhật nhanh lịch phát sóng truyền hình kênh SCTV4 HD tối nay chi tiết nhất.

Lịch chiếu các chương trình giải trí tổng hợp (phim, hài, thời sự…) được cập nhật trên kênh truyền hình SCTV4 HD liên tục được cập nhật 24h hôm nay nhanh nhất. 

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 20.11
01:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 26
02:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 49
03:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 41
04:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 49 (04h00)
05:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 20
06:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 51
06:30 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 20.11 (06h30)
07:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 20.11
08:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 20 (08h00)
09:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 26 (09h00)
10:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 49 (10h00)
11:00 GTTH - KÝ SỰ 9 CỬA SÔNG RỒNG - TẬP 07
11:15 GTTH - THƯƠNG TRƯỜNG MUÔN MẶT - TẬP 07
11:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 20.11 (11h30)
12:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 20 (12h00)
13:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 41 (13h00)
14:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 49 (14h00)
15:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 20 (15h00)
16:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 51 (16h00)
16:30 GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 20
17:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 27
18:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 21.11
19:00 GTTH - KÝ SỰ 9 CỬA SÔNG RỒNG - TẬP 08
19:15 GTTH - GHẾ NÓNG - TẬP 31
19:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 21.11
20:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 50
21:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 21
22:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 42
23:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 52
23:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 21.11 (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC

Tin tức liên quan