Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

22:00 26/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 26/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 27/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 27/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 27/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h

Tin tức liên quan