Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế hôm nay

00:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/11
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 22/11
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h

Tin tức liên quan