Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

01:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 12.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 12.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 12.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 12.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 14.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 29/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h

Tin tức liên quan