Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

03:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 27/01
Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 27/01
Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 27/01
Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 27/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 27/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 27/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 29/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 29/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 29/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Tin tức liên quan