Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

01:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 13.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 28/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 29/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h

Tin tức liên quan