Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

01:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 27/01
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 27/01
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 27/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 28/01
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 28/01
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 28/01
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 29/01
Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h

Tin tức liên quan