Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay và ngày mai

01:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 21/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 21/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 21/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 21/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 21/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 22/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/11
Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 22/11
Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 22/11
Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 23/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h

Tin tức liên quan