Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

01:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 27/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 27/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 27/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 27/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 27/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 27/01
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 28/01
Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 28/01
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 28/01
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 28/01
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 28/01
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 28/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 29/01
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Tin tức liên quan