Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

01:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Tin tức liên quan